Suzanne Lecht – 10

Bên phải là 3 light box của Vũ Kim Thư, bên trái là tranh lụa của Chinh Lê.

Suzanne Lecht - 10

Suzanne Lecht – 10