Suzanne Lecht – 1

Suzanne Lecht và các tác phẩm hội họa trưng bày trong không gian nhà sàn người Thái.

Suzanne Lecht - 1

Suzanne Lecht – 1