Sống-cùng-điện-ảnh-4

Khu vực phòng khách được thiết kế như một khoang tàu thủy, với
cửa sổ tròn hoặc bo tròn góc
gợi nhớ đến các thiết kế cửa
sổ tàu thủy, rèm cửa có sọc
thủy thủ

Sống cùng điện ảnh 4