Sống-cùng-điện-ảnh-1

Tủ giày với màu sắc ấn tượng cùng chân dung của Phan Gia Nhật Linh trên tường.

Sống cùng điện ảnh 1