Sinh khi cua khong gian 6

Công trình cần không gian để thở, cũng giống như con người vậy! nếu ánh sáng thông thoáng tốt nhất cho các không gian trong đó, mặc nhiên nó là không gian đầy sinh khí nơi con người sống khỏe, sống tốt. (KTS Nguyễn Hoàng Mạnh)