Sinh khi cua khong gian 2

Bốn phía của căn nhà được bao bọc trong bức tường cây xanh, tạo ra sự giao hòa tuyệt đối giữa thiên nhiên và con người.