Retro-Chic-House-11

Phòng tắm như được nhân đôi không gian nhờ lớp tường kính bao quanh.

Retro Chic House 11