Untitled-8

Không gian này là “tác phẩm độc – đẹp – đã”, lãng tử như chính chủ nhân.