Untitled-7

Nhà văn chia sẻ rằng “khi tôi muốn quay lưng với người, với đời để tìm lại chính mình”, thì không gian này, với mọi giá trị tinh thần cao nhất, chính là chốn trú ẩn lý tưởng của anh.