Untitled-4

Nội – ngoại thất chỉ cách nhau qua lớp cửa kính, tạo nên không gian mở tối đa hướng về thiên nhiên. Gáo dừa bỏ đi được tận dụng thành bộ đèn treo bình dị nhưng đặc biệt.