Untitled-1

Kiến trúc tổng thể ngôi nhà nhìn ra hướng núi, hoà theo mây trời thiên nhiên nơi Tam Đảo.