Phong tranh tuong phan 4

Không gian hình vuông của phòng khách và tác phẩm của nghệ sĩ Jacques Deneef, Brussels (2003).