Phong tranh tuong phan 2

Mảng ngăn cách không gian phòng khách được nhấn bằng tác phẩm của họa sĩ Lê Quốc Thành (2011)