Nhà-Gia-Nghĩa-9

Ngôi nhà sử dụng những vật liệu địa phương như đá xây, gỗ cây cà phê, gỗ cũ đã dùng được tái sử dụng mang theo cái hồn của miền đất Cao nguyên.

Nhà Gia Nghĩa 9