Nhà-Gia-Nghĩa-8

Hệ cửa 2 lớp: hệ lam và cửa kính chủ động đóng mở phù hợp với điều kiện khí hậu ở đây.

Nhà Gia Nghĩa 8