Nhà-Gia-Nghĩa-6

Không gian ở được trải dài trên tầng cao, nửa đằng cửa chính là không gian sinh hoạt chung, nửa còn lại còn dành cho những khu vực riêng tư hơn.

Nhà Gia Nghĩa 6