Nhà-Gia-Nghĩa-5

Công trình có cấu trúc theo kiểu nhà sàn, phần không gian chính được nâng khỏi mặt đất, phía dưới gầm tận dụng làm kho, chỗ cho vật nuôi.

Nhà Gia Nghĩa 5