Nhà-Gia-Nghĩa-2

Mái ngói trải dài lấy cảm hứng từ lá sầu riêng khô rơi chạm nhẹ đất.

Nhà Gia Nghĩa 2