Nhà-Gia-Nghĩa-12

Đây cũng là đàn mèo nằm sưởi nắng mỗi sáng.

Nhà Gia Nghĩa 12