Nhà-Gia-Nghĩa-11

Những bậc thang màu đất đỏ bazan dẫn lên không gian sinh hoạt

Nhà Gia Nghĩa 11