Nhà-Gia-Nghĩa-1

Nhà Gia Nghĩa nằm trên một ngọn đồi thuộc cao nguyên M’nông sát bìa rừng, nhìn xuống thung lũng.

Nhà Gia Nghĩa 1