Nhà-Đông-Anh-3

Ngôi nhà lồng ghép cấu trúc quen thuộc của Giếng nước – sân Đình vào kiến trúc hiện đại.

Nhà Đông Anh 3