Giếng Đình Quan Xuyên

Giếng không chỉ cung cấp nguồn nước mà còn là nơi gặp mặt, chuyện trò của mọi người. Ảnh: Giếng Đình Quan Xuyên thuộc xã Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên

Giếng Đình Quan Xuyên