Cổng-làng-Yên-Cốc

Cổng làng có nhiệm vụ bảo vệ làng khỏi những thế lực bên ngoài. Ảnh: Cổng làng Yên Cốc (xã Hồng Phong, Chương Mỹ, TP. Hà Nội). Nguồn: danviet.com

Cổng làng Yên Cốc