Nhà Đông Anh 5

Điểm làm nên nét nổi bật cho căn nhà là giếng trời hình tròn với đường kính 3,7m nằm giữa hai nhà,

Nhà Đông Anh 5