Nhà Đông Anh 4

Đen (thép) – Trắng (tường) – Đỏ (đất nung) là ba yếu tố vật liệu xuyên suốt nội ngoại thất công trình.

Nhà Đông Anh 4