Nhà Đông Anh 1

Nhà Đông Anh nằm trên khu đất 360m2 được bố mẹ chia làm đôi cho hai anh em trai theo chiều dọc.

Nhà Đông Anh 1