Nhà-An-Thư_7

Tranh trên tường là tập hợp quà tặng của bạn bè, tác phẩm của hai gia chủ. Tủ cabinet thiết kế bởi DCSG.

Nhà Thư An 4