Nhà-An-Lão-4

Sân trong kết nối 4 khối nhà lại với nhau và cũng là khoảng thở mang nắng gió vào bên trong căn nhà. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 4