Nhà-An-Lão-3

Nét rất thơ nhìn từ cánh đồng đậu trước nhà. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 3