Nhà-An-Lão-2

Phía sau là núi, phía trước là những cánh đồng đậu. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 2