Nhà-An-Lão-15

Mặt sau của căn nhà. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 15