Nhà-An-Lão-10

Nội thất đậm nét truyền thống nhưng cũng không kém phần tiện nghi hiện đại. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 10