ED_ASA-Lighting-Design-Studios_7

Ánh sáng được thiết lập dịu dàng và ý nhị ở một số khu vực cụ thể, nhường chỗ cho sự hòa điệu của ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Phú Đào

ASA Lighting Design Studios ánh sáng tự nhiên