ED_ASA-Lighting-Design-Studios_5

Không gian làm việc của nhân viên khá đơn giản và gọn gàng, bên cạnh là hệ tủ lớn trưng bày các loại cúp, bằng khen và tư liệu thiết kế. Ảnh: Phú Đào

ASA Lighting Design Studios không gian làm việc