ED_ASA-Lighting-Design-Studios_4

ASA tổ chức không gian làm việc theo nhịp điệu linh hoạt của không gian
một căn nhà, với chức năng sử dụng biến đổi linh hoạt tùy vào thời gian, nhu cầu hoặc sự
kiện của công ty. Ảnh: Phú Đào

ASA Lighting Design Studios không gian linh hoạt