ED_ASA-Lighting-Design-Studios_1

Phòng họp kiêm phòng ăn khi có tiệc. Ảnh: Phú Đào

ASA Lighting Design Studios phòng họp