Lâm An Heritage – 9

Gỗ là một vật liệu sống, rất phù hợp với không gian sinh hoạt. Gỗ giúp tạo cho con người không khí hài hòa, dễ chịu, thoải mái. Việc toàn bộ ngôi nhà đều được sử dụng chất liệu bằng gỗ không phải là một lựa chọn, mà là phương án duy nhất. Hơn nữa Phố cổ Hội An là một “quần thể kiến trúc” với những điều lệ ràng buộc, khắt khe về vật liệu truyền thống.

Lâm An Heritage - 9

Lâm An Heritage – 9