Nếp-nhà-xa-xứ_9

Căn hộ được phân chia thành nhiều khu vực mà không cần sử dụng vách ngăn.

Nếp nhà xa xứ 1