Nếp-nhà-xa-xứ_6

Góc làm việc được tích hợp gọn gàng cùng kệ sách, hình ảnh thư pháp là sở thích lớn của gia chủ.

Nếp nhà xa xứ 3