Nếp-nhà-xa-xứ_5

WC được đồng nhất thành một loại vật liệu ốp lát, đồng bộ với tổng thể.

Nếp nhà xa xứ 6