Nếp-nhà-xa-xứ_4

Góc armchair thư giãn bên cạnh giường ngủ.

Căn hộ xa xứ 2