Nếp-nhà-xa-xứ_2

Phòng ngủ sử dụng gạch kính và tranh thư pháp làm yếu tố trang trí.

Căn hộ xa xứ 1