Nếp-nhà-xa-xứ_11

Khu vực bếp liên thông bàn ăn đóng vai trò “trái tim” của căn hộ, là điểm giao trong sinh hoạt gia đình.

Nếp nhà xa xứ 4