Nếp-nhà-xa-xứ_10

Bức tranh lớn là điểm nhấn đặc biệt cho phòng ngủ nói riêng và căn hộ nói chung. Hiện trạng bức tranh khi mang về hư hại nhiều vì yếu tố thời gian và được phục hồi bởi họa sĩ.

Căn hộ xa xứ 4