Nếp-nhà-xa-xứ_1

Chất liệu gạch gốm gợi nhớ đến quê hương Đài Loan của chủ nhân ngôi nhà.

Nếp nhà xa xứ 2