Nếp nhà xa xứ Đài Loan_8

Phòng ngủ sử dụng gạch kính và tranh thư pháp làm yếu tố trang trí.

Căn hộ xa xứ ĐL 1