Nếp nhà xa xứ Đài Loan_4

Căn hộ được phân chia thành nhiều khu vực mà không cần sử dụng vách ngăn.

Nếp nhà xa xứ ĐL 1