ED_Ném-Project_9

Phòng làm việc luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ rộng và hệ lam gió lớn. Ảnh: Sang Lê

Phòng làm việc của Dương Gia Hiếu