Natural Beauty 6

Khu bếp-bar chính: Minh chứng tuyệt vời trong việc ứng dụng công năng, thổi hồn vào không gian sống. Đây là nơi chủ nhà vừa nấu ăn, vừa chuyện trò với khách.